November 30, 2014

Kwestia białego stroju Papieża

Msza „wiedeńska” Piusa VI

October 14, 2014

La messe pontificale byzantine en présence de S. S. Pie X


September 24, 2014

Custodite Cæremonias Domini! Enrico Dante - Mistrz Ceremonii


Informujemy, iż przygotowana została podstrona będąca integralną częścią naszego portalu zadedykowana (dostępnej z dniem dzisiejszym) publikacji o kardynale Enrico Dante. Do książki można również dotrzeć z paska bocznego (po lewej stronie) oraz w sekcji z publikacjami.Die 24 Septembris
Beatæ Mariæ Virginis a Mercede

September 1, 2014

Custodite Cæremonias Domini! - Spis treści publikacji o kardynale Enrico Dante

August 27, 2014

Wkrótce ukaże się publikacja o kardynale Enrico Dante


Niebawem ukaże się publikacja w formacie e-book poświęcona owianej legendą osobie wieloletniego Mistrza Ceremonii Apostolskich, kardynałowi Enrico Dante. Stanowić ją będzie głównie krótkie opracowanie wyboru najbardziej interesujących materiałów zgromadzonych w archiwach Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych. 

Całość będzie podzielona na trzy części. Pierwsza z nich będzie poświęcona życiu, dziełu oraz spuściźnie jaką po sobie zostawił kardynał Enrico Dante. Kolejna to zbiór dokumentów związanych z jego posługą w Kolegium Papieskich Ceremoniarzy. Część ostatnia będzie zawierała nigdy wcześniej niepublikowane fotografie dokumentujące m. in. takie wydarzenie jak pierwsze święcenia biskupie w rycie greckim udzielane przez Ojca Świętego. Dwa dodatki poświęcone instytucji papieskich ceremoniarzy oraz bibliografii będą zamykać tytuł.

E-book opiewający na około 150 stron (w tym liczne materiały archiwalne) będzie darmowy. Pozwolenie na jego publikację (mowa zwłaszcza o wykorzystanych fotografiach oraz dokumentach) wydał obecny Mistrz Ceremonii Papieskich. Książka, ze względu na zastosowaną formułę edytorską, ukaże się jedynie w formacie PDF, a więc niestety nie będzie w pełni przystosowana do coraz bardziej popularnych czytników. August 14, 2014

Venanzio Filippo Piersanti da Matelica (znany jako Piersanctes)... czyli ceremoniarza papieskiego skarby


W jednej z włoskich miejscowości, której nazwa przynosi na myśl jeden z najsłynniejszych metalowych zespołów muzycznych, znajduje się muzeum zawierające kolekcję wywodzącego się z tamtych stron osiemnastowiecznego ceremoniarza papieskiego.

Mowa o Venanzio Filippo Piersantim (1688-1761.) z Mateliki. W wieku trzydziestu lat (dokładnie 30 marca 1718 r.) został on powołany do służby w kolegium papieskich ceremoniarzy jako szósty z mistrzów ceremonii (tak więc jako pierwszy z teoretycznie siedmiu supranumerarii).

Jako, że uwielbiał on gromadzić różne ciekawe i związane z katolicyzmem, kulturą i sztuką przedmioty, dzięki niemu powstało może nie ogromne, ale zasobne w eksponaty Museo Piersanti w Matelice we Włoszech (tutaj kilka słów historii: czytaj).

Portret Piersantiego w muzeum w Matelice.

(zdjęcie: Caeremoniale Romanum)

Szczegóły dotyczące muzeum oraz kilka zdjęć sal ze zgromadzonymi eksponatami można znaleźć w sieci internetowej. Tutaj chcemy opublikować tylko kilka zdjęć przedstawiających bądź to przedmioty związane z liturgią papieską (a więc urzędem pełnionym przez lata przez Piersantiego).

Niestety, nie spisaliśmy oryginalnych opisów przedstawianych tutaj eksponatów, ale to - jak mamy nadzieję - zachęci ewentualnych podróżników po włoskich ziemiach, by odwiedzić dziesięciotysięczne miasto jakim jest Matelica (tym bardziej, że kler ma tzw. "darmowe wejściówki").


Statystyki dotyczące udzielania sakramentów w czasie kaplic papieskich za rok 1726. Obok jednego z arcybiskupów, również sam Papież Benedykt XIII chrzcił, bierzmował, wyświęcał... . Jest to tylko jedna z wielu stron słynnych dzienników redagowanych przez papieskich mistrzów ceremonii. Jak się okazuje nie wszystkie znajdują się w archiwum dzisiejszego Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych... .

(zdjęcie: Caeremoniale Romanum)

To również bardzo ciekawy dokument, mianowicie... swego rodzaju lista obecności kardynałów na konklawe. Jak widać ta cenna pamiątka została oprawiona przez samego Piersantiego.

(zdjęcie: Caeremoniale Romanum)

To jedna z baryłek wina jakie wręczało się Papieżowi w czasie kanonizacji (najczęściej przez postulatorów lub osoby związane ze świętym) bądź konsekracji biskupich (przez elektów). Biskupi Rzymu mieli w zwyczaju obdarowywać podobnymi pamiątkami osoby ze swego otoczenia, i to z różnych względów (za zasługi, z sympatii, czy też, aby wreszcie mieć święty spokój... co potwierdza już diarium słynnego Jana Burkcharda). Szczegółów o baryłkach i nie tylko można się dowiedzieć tutaj: czytaj; opis kanonizacji obrazujący całościowo dawne, piękne i niezwykle bogate w symbolikę ceremonie można przeczytać w tym miejscu; co do konsekracji biskupich... cierpliwości, drodzy Czytelnicy, cierpliwości, bo zostanie ona nagrodzona!

(zdjęcie: Caeremoniale Romanum)

Na zdjęciu powyżej znajduje się "papieski niezbędnich na Jubileuszowy Rok Święty", szczegóły i materiały można zobaczyć: tutaj.

(zdjęcie: Caeremoniale Romanum)

Na deser część kolekcji Piersantiego: kielichy, puszka, łódka oraz relikwiarz, bodajże z agnuskiem.

(zdjęcie: Caeremoniale Romanum)August 10, 2014

HENRICVS S.R.E. CARDINALIS DANTE

Sant'Agata dei Goti, Roma
(photos by Caeremoniale Romanum)

June 30, 2014

Zasoby British Pathé


Dla informacji Czytelników i Sympatyków portalu:

Od pewnego już czasu brytyjska British Pathé udostępniła swe zasoby na YouTube, co ułatwiło dostęp do wielu brytyjskich (wspaniałe liturgie w katedrze Westminster, np. tu, tu lub też tutaj [ceremonie dworu brytyjskiego]) lub papieskich klipów "liturgicznych". Tych ostatnich jest ponad setka, należy je wyszukiwać wg słów kluczowych takich jak "conclave", "cardinal", "pope", "coronation" (później reszta będzie się wyświetlać w podpowiedziach).

Przykładowy film:

Ten zabieg agencji filmowej en question pozwala na o wiele łatwiejszy zapis zgromadzonych materiałów filmowych na dysk twardy (np. za pomocą wtyczek do używanej przeglądarki internetowej).

April 15, 2014

De creatione novorum cardinaliumNadawanie godności kardynalskiej jest wyłącznym przywilejem Ojca Świętego, który w dowolnym czasie mógł dobrać nowych purpuratów do, ustalonej na siedemdziesiąt, liczby członków Kolegium. W sposób formalny zaczynało się to od poinformowania w czasie sekretnego konsystorza obecnych kardynałów o chęci powołania nowych. Papież zwracał się do obecnych z zapytaniem: Quid vobis videtur? Był to zwrot czysto kurtuazyjny, wywodzący się jeszcze z czasów, gdy wybór nowych kardynałów musiał spotkać się z akceptacją większości dotychczasowych książąt Kościoła. Za odpowiedź starczał jedynie gest purpuratów, którzy powstawszy ściągali piuski i pochylali głowy. Wtedy papież oficjalnie ogłaszał swoją decyzję następującymi słowami: Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, creamus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales presbyteros quidem N.N. diaconos vero N.N., cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In nomine Pa+tris et Fi+lii et Spiritus + Sancti. AmenPapież mógł też dokonać wyboru kardynałów, których imiona, z różnych powodów, zachował jedynie dla siebie. Ogłaszał to Konsystorzowi w sposób następujący: Alios autem [tu podawał liczbę wybranych] in pectore reservamus arbitrio Nostro quandocumque declarandos.


Appointing new cardinals is the exclusive privilege of the Holy Father who, in any time, could nominate new prelates, not exceeding the fixed number (seventy) of the College members. In the formal way the procedure started from informing the cardinals, present on a secret consistory, about the Pope’s will to create the new ones. The Pope addressed the present: Quid vobis videtur? It was a purely courteous expression, dating back to the times when the election of the new cardinals had to be accepted by the majority of the then princes of the Church. As a response sufficed only the gesture of the prelates who, having risen to their feet, took off their zucchettos and bowed their heads. Then, the Pope announced officialy his decision with the following words:Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, creamus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales presbyteros quidem N.N. diaconos vero N.N., cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In nomine Pa+tris et Fi+lii et Spiritus + Sancti. Amen. The Pope could also choose cardinals whose names, because of various reasons, he kept only for himself. He announced it to the consistory in the following way: Alios autem [here the number of the elected was given] in pectore reservamus arbitrio Nostro quandocumque declarandos.

March 6, 2014

De Benedictione Ensis et Pilei


Błogosławieństwo miecza oraz kapelusza (wł. stocco e berrettone) dokonywało się w sposób uroczysty przed Matutinum w noc Bożego Narodzenia, ale także czasem po Mszy Świętej w nocy lub przenoszono je na poranek 25 grudnia. Poświęcone przez papieża przedmioty były wręczane katolickim władcom oraz dowódcom, którzy w walce z niewiernymi czy heretykami przysłużyli się obronie Kościoła i wiary. Zwyczaj ten, wywodzący się ze starszych ceremonii obdarowywania władców bronią przez papieży, trwał od 1385 r., a ostatni znany nam przykład jego zastosowania miał miejsce w roku 1825. Wśród zachowanych imion wyróżnionych monarchów poczesne miejsce zajmują królowie Polski.The blessing of the sword and the hat (it. stocco e berettone) was conducted in a solemn way before the Matutinum on the Christmas night, but also sometimes after the Mass in the night or it was postponed to the morning of 25 December. The items blessed by the pope were given to the Catholic monarchs and commanders who contributed to the defence of the Church and the faith in the fight against infidels or heretics. This habit, having its roots in older ceremonies of presenting the rulers with weapon by popes, lasted since 1385 and the last known example of its use took place in the year 1825. Among recorded names of the honoured sovereigns a prominent place is occupied by Polish kings.

De missis papalis


Liturgia papieska miała kilka wariantów. Z zasady dzieliła się, podobnie jak msza biskupia, na czytaną i pontyfikalną.Msza codzienna odprawiana była zazwyczaj w prywatnej kaplicy w Pałacu Apostolskim lub w rezydencji w Castel Gandolfo. Papież ubrany był i odprawiał w ten sam sposób, jak każdy biskup, używał mszału i kanonów ołtarzowych, więc liturgia ta nie różniła się zbytnio od codziennej mszy każdego księdza. Jak do tej pory tylko w przypadku Piusa XII trafiliśmy na zdjęcia, na których do Mszy służył mu jedynie jego kamerdyner w żakiecie, a nie któryś z papieskich familiares.The papal liturgy had several variants. As a rule it was divided into a Low Mass and into a Pontifical Mass, similarly to the bishop’s Mass. An everyday Mass was usually celebrated in a private chapel in the Apostolic Palace or in the residence in Castel Gandolfo. The Pope was dressed and celebrated the Mass in the same manner as every bishop did; he used the missal and the altar cards, so this liturgy did not differ much from an everyday mass of any priest. Until now, only in the case of Pius XII we have encountered photos on which one may observe that it was only the butler in a tail-coat and none of the papal familiares who served the Pope during the Mass.


De Conclavi seu de electione Romani Pontificis


We Mszy o Duchu Świętym, celebrowanej przed rozpoczęciem konklawe, kardynałowie uczestniczyli ubrani w cappa magna. Po jej zakończeniu, z pulpitu pokrytego czerwonym adamaszkiem, stojącego po stronie Ewangelii, odczytywano De eligendo Pontifice – modlitwę przypominającą kardynałom o znaczeniu ciążącego na nich obowiązku wyboru nowego papieża.

Cardinals dressed in a cappa magna participated in the Mass of the Holy Spirit, celebrated before the beginning of the conclave. After the mass, from a special stand, covered with red damask, set on the Gospel side, De eligendo Pontifice was read; it was the prayer which reminded cardinals of the relevance of the duty resting on them – to elect a new pope.