April 28, 2010

Arcybiskup A. J. Nowowiejski - "Wykład liturgji Kościoła katolickiego: Paramenta papiezkie"


Opis paramentów papieskich, a także ich historia, znaczenie i symbolika, spisane przez błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w jego monumentalnym "Wykładzie liturgji Kościoła katolickiego" (t. II, s. 459-468).