April 25, 2010

Jan Wierusz - Kowalski: "Poczet papieży" - O papiestwie


We wstępie do jednej ze swych książek Jan Wierusz - Kowalski ciekawie opisał historię i znaczenie papiestwa, niektóre elementy ceremoniału dworu papieskiego, czy szaty i insygnia papieskie. Wstęp ten umieszczamy tutaj w całości [Jan Wierusz - Kowalski, Poczet papieży, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1988, s. 5-18] - aby powiększyć zdjęcie należy na nie kliknąć.