April 26, 2010

Ks. J. W. Boguniowski SDS: "Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej...." - O Liber diurnus i bibliotece papieskiej


Ksiądz Józef Boguniowski SDS, w swej niezwykle wyczerpującej pracy, opisując dawne księgi liturgiczne, wielokrotnie wspomina o liturgii w Rzymie, czy innych elementach związanych z Kurią Rzymską. W tym miejscu podajemy jedynie najciekawsze naszym zdaniem fragmenty (brak m. in. wyczerpujących opisów sakramentarzy, czy Ordines Romani) - szczególny nacisk kładziemy na tzw. Liber diurnus Biskupa Rzymu. Nota bibliograficzna: Ks. Józef Wacław Boguniowski SDS, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru Trydenckiego i ich recepcja w Polsce, Kraków 2001, s. 63, 72, 262-263.