April 22, 2010

Szerszy punkt widzenia


Portal "Caeremoniale Romanvm" posiada swoją własną stronę w serwisie społecznościowym facebook.com, do której odnośnik znaleźć można także obok.

Caeremoniale Romanvm


Nasz portal posiada także swój oficjalny kanał youtube, gdzie na bieżąco i w miarę możliwości umieszczane będą stosowne materiały filmowe, czy prezentacje zdjęć (dostępne będą one także w pasku bocznym). Oto klip ukazujący nasz portal:


W miarę potrzeb w tym miejscu umieszczane będą informacje o innych formach działalności i obecności naszego portalu w sieci internetowej. Wszelkie zdjęcia składające się na większą całość, bądź dotyczące danego tematu umieszczane będą w albumach w galerii portalu w programie picassa, których nazwy odpowiadać będą tytułom danych artykułów.
Bezpośredni i szybki dostęp do tej wiadomości uzyskać można z poziomu paska bocznego po lewej stronie wybierając temat "Editorial".