May 12, 2010

Dokumenty "Ceremoniału Rzymskiego"


Od jutra sukcesywnie umieszczane będą w sekcji "documents" w menu strony (pod logiem) różne dokumenty poruszające tematykę liturgii papieskiej: od fragmentów książek, poprzez artykuły, do całych książek. Jeśli nie będą one objęte prawami autorskimi, będzie można z nich swobodnie korzystać (niekiedy udostępniane będą publikacje objęte prawami autorskimi, na których umieszczenie autor strony otrzymał pozwolenie - w takich wypadkach, na łamach strony, umieszczane będą stosowne informacje dotyczące użytkowania danych plików. Autor ma głęboką nadzieję, że może liczyć na uczciwość czytelników).


W tym miejscu chcę także skierować mały apel do czytelników i gości portalu "Caeremoniale Romanum": jeśli mają Państwo dostęp do jakiś materiałów traktujących o liturgii papieskiej i/lub wpisujących się w tematykę portalu, autor będzie bardzo wdzięczny za każdą informację i udzieloną pomoc w tej sprawie, a także otwarty jest na wszelkie uwagi dotyczące zawartości merytorycznej, jak i funkcjonowania portalu.

Od otwarcia kanału portalu "Caeremoniale Romanum" w youtube.com, opublikowanych zostało już kilkanaście klipów, które umieszczane są także na łamach portalu. W jeszcze szybszym tempie zapełnia się galeria portalu, gdzie gromadzone unikalne zdjęcia i obrazy ukazujące liturgię papieską, czy skany artykułów omawiających ten temat.