June 8, 2010

Abp. A. J. Nowowiejski - Paramenta papieskie i udzielanie błogosławieństwa papieskiego


§ 8. Paramenta papieskie.


151. W papieży łączą się wszystkie stopnie hierarchji kościelnej. Jako subdiakon nosi tunicellę, jako diakon – dalmatykę, jako kapłan – ornat, jak biskup – pończochy, sandały, rękawiczki, pektorał, infułę i pierścień, jako arcybiskup metropolita nosi paljusz i poprzedzony jest krzyżem, jako papież wreszcie wkłada faldę, subcinctorium, fanon i tiarę. Falda jest to suknia biała jedwabna, b. szeroka, która się wkłada przed wszystkiemi innemi ubraniami liturgicznemi. Subcinctorium jest dodatkiem do paska liturgicznego, półpaskiem. Fanon jest to rodzaj peleryny z materji jedwabnej, cienkiej, białej, polinjowanej w pasy złote; układa się na ornacie, jak peleryna. Tiara jest to złota korona potrójna, w kształcie ściętego ostrokręgu, z krzyżykiem na szczycie i dwiema taśmami w tyle; używa się bardzo rzadko, więc tylko przy błogosławieństwach urbi et orbi, oraz podczas procesji papieskiej do miejsca, gdzie się ma odbywać kaplica, t. j. nabożeństwo papieskie.

152. Papieżowi wreszcie przysługuje flabellum, t. j. wachlarz o długiej rękojeści, z której wychodzą dwa rzędy piór strusich, pomieszanych z piórami pawiemi, i sedia gestatoria, t. j. siedzenie z drzewa, pokryte czerwonym aksamitem, na którym papież niesiony jest w solennej procesji pośród powiewających dwóch flabellów.


Nowowiejski A. J. (bp.), Ceremonjał parafialny, Płock 1931, s. 57.Udzielanie błogosławieństwa papieskiego


843. Jeżeli, na mocy indultu papieskiego, kapłan udziela ludowi błogosławieństwa papieskiego papieskiego krucyfiksem w ręku, to czyni znak krzyża przy słowach: „Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus, descendat super vos et maneat temper. R. Amen”.

Ten sposób błogosławienia jest używany tam, gdzie było ostatnie kazanie misyjne lub ostatnia przemowa rekolekcyjna.

Zakonnicy, na mocy indultu, mogą udzielać błogosławieństwa według formularza, jaki znajdujemy w Rytuale polskim t. VIII, r. 32.


Nowowiejski A. J. (bp.), Ceremonjał parafialny, Płock 1931, s. 560.