June 24, 2010

Ks. Jerzy Stefański - Stolica Apostolska 'Sede Vacante'. Wybór Benedykta XVI


Dzięki uprzejmości ks. Jerzego Stefańskiego, publikujemy kolejny artykuł jego autorstwa. Tym razem autor omawia w nim czas, gdy Stolica Apostolska była w stanie wakatu po śmierci Sługi Bożego Czcigodnego Jana Pawła II, a także obrzędy wyboru jego następcy Ojca Świętego Benedykta XVI. Artykuł ten został pierwotnie opublikowany w książce: Odnowa liturgii trwa, Włocławek 2008 (s. 27-39).

Czas upływający od chwili zgonu papieża do dnia wyboru jego następcy określany jest tradycyjną, „techniczną” formułą jako Sede Vacante (odtąd = SV). Okres ten wypełniony jest szeregiem inicjatyw ustalonych przez prawodawstwo kościelne, które normuje dalsze, zwyczajne funkcjonowanie i zarządzanie Kościołem i zarazem zmierza do uporządkowanego przygotowania wyboru nowego papieża. Aktualnie obowiązujące są w tej materii postanowienia Jana Pawła II zawarte w Konstytucji Apostolskiej z dnia 22 lutego 1996 Universi Domnici gregis[1].

W naszej rozprawie[2] chcemy przybliżyć najważniejsze z tych wydarzeń wypełniających okres SV, kładąc punkt ciężkości na obrzędowych inicjatywach związanych z przygotowaniem i przebiegiem Conclave, które w dniu 19 kwietnia 2005 wybrało papieżem Benedykta XVI.[1] Zob. Johannes Paulus II, Constitutio Apostolica Universi Dominici Gregis, De Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione, 22 februarii 1996, w: AAS 88(1996)305-343 (odtąd = UDG).

Warto tutaj za powyższym dokumentem przypomnieć, że prawie wszyscy papieże XX wieku opublikowali relatywne rozporządzenia regulujące zasady wyboru nowego papieża, zob. np. Paulus VI, Constitutio Apostolica Romano Pontifici eligendo, 1 X 1975, w: AAS 67(1975)609‑645; Johannes XXIII, Motu proprio Summi Pontificis electio, 5 IX 1962, w: AAS 54(1962)632-640; Pius XII, Constitutio Apostolica Vacantis Apostolicae Sedis, 8 XII 1945, w: AAS 38(1946)65-99, itd.

[2] Niniejsze opracowanie jest częścią swoistego „tryptyku” artykułów na temat prawodawstwa, liturgii i zwyczajów związanych ze śmiercią i pogrzebem papieża, okresem Sede Vacante, Conclave oraz początkiem posługi nowego papieża. Część pierwszą związaną z obrzędami pogrzebowymi odnoszącymi się do osoby papieża, w oparciu o Ordo Exsequiarum Romani Pontificis z roku 2000 zob. J. Stefański, Liturgia pogrzebu papieża. W rocznicę śmierci Jana Pawła II (1978-2005), w: M. Olczyk, P. Podeszwa (red.), Evangelizare pauperibus, Gniezno 2007, ss.475-491. Część trzecia „tryptyku” omawia obrzędy liturgiczne związane z początkiem nowego pontyfikatu w oparciu o księgę Ordo rituum pro ministerii petrini initio Romani Episcopi, E Civitate Vaticana 2005, pp. 228. Ukaże się ona w Studia Gnesnensia.


---

Całość artykułu można pobrać w sekcji z dokumentami portalu "Caeremoniale Romanum"