June 2, 2010

Organizacja kaplicy papieskiej


Na łamach portalu newliturgicalmovement.org Shawn Tribe opublikował bardzo ciekawe zdjęcia, obrazujące i wyjaśniające porządek tzw. papieskiego dworu podczas Mszy świętej sprawowanej przez papieża w jego kaplicy w czasie Wielkiego Tygodnia:

Powyższa lista (sporządzona w języku angielskim) jest
kluczem do poniższej ilustracji, na której widoczne
są numery odpowiadające tym z listy


(Należy kliknąć na obrazek w celu jego powiększenia)

Powyższy układ odnosi się szczególnie do Mszy świętej coram Summo Pontifice, czyli takiej, w której papież przewodniczy jedynie z tronu, a rolę celebransa pełni kardynał. Jedynie trzy, lub cztery razy do roku papież sprawował Eucharystię w roli celebransa (oraz podczas innych Mszy okazyjnych, jak np. w wypadku kanonizacji) - jednak prywatnie papież mógł sprawować Mszę świętą w swojej kaplicy raz dziennie (akapit ten oparłem o komentarz jednego z czytelników portalu NLM, który pisze pod nickiem prof. basto).

Bardzo interesująco w tym względzie przedstawia się publikacja Charlesa Michaela pt. The Ceremonies of the Holy-Week at Rome ("Ceremonie Wielkiego Tygodnia w Rzymie"), która dostępna jest w sieci internetowej, również w formacie pdf możliwym do pobrania.

Pierwotnie tekst ten opublikowałem na NRL.