June 21, 2010

R. Berger - O tiarze i papieżu


Papież
- biskup Rzymu, Pierwszy w kolegium biskupów i przez to gwarant jedności dla wszystkich, którzy pozostają z nim we wspólnocie. Znajduje to swój wyraz głównie w tym, że jego imię jest wymieniane w modlitwie eucharystycznej. Średniowieczne insygnium w postaci potrójnej korony (tiara) nie jest już obecnie przez papieży używane; ze szczególnych cech liturgicznych zachował się przede wszystkim zwyczaj, że papież przy przeistoczeniu ukazuje Ciało i Krew Chrystusa na trzy strony.

Tiara - ozdobiony trzema koronami kołpak, który nosił papież podczas uroczystej celebry przy wejściu i wyjściu. Odłożona symbolicznie przez Pawła VI w 1963 roku, przestała być odtąd używana.

Rupert Berger, Mały słownik liturgiczny, Poznań 1990, s. 114, 164