July 6, 2010

Liturgia papieska według Ordo Romanus I


Na naszych stronach, w dziale z dokumentami, publikujemy dość swobodne i opisowe tłumaczenie Ordo Romanus I, które znajdujemy w takich książkach jak: Wtajemniczenie w Ofiarę Mszy świętej w duchu odnowienia liturgicznego (ks. P. Parsch), Droga wtajemniczenia chrześcijańskiego (ks. B. Mokrzycki), Liturgika - Eucharystia (ks. B. Nadolski). Pierwotnie opis ten pojawił się w pierwszej z wymienionych publikacji (1974 r.), następnie przejęty został przez autora tej drugiej (1983 r.) i użyty w podręczniku ks. Nadolskiego (1992 r.). Opisy te posiadają nieznaczne różnice (bądź to, jeśli chodzi o nagłówki, bądź to, jeśli chodzi o takie kwestie, jak udzielanie Komunii św.), co może wynikać z faktu, iż w książce ks. Parscha opis ten został rozdzielony na kolejne części, w których omawiane są po kolei obrzędy Mszy świętej, zaś w publikacjach, w których później się pojawia, występuje jako jednolity tekst. Obydwa opisy dostępne są w dziale z dokumentami na naszym portalu, pod nazwami: Ks. Bogusław Nadolski - Opis Mszy rzymskiej według Ordo Romanus I i Ks. Pius Parsch - Msza papieska według Ordo Romanus I.