July 16, 2010

Pierwsza publikacja "Caeremoniale Romanum" - Ks. Jerzy Stefański, "Tu es Petrus"


W dniu dzisiejszym, w ramach działalności naszego portalu, udostępniamy naszym Czytelnikom i Gościom pierwszą publikację. Została ona zatytułowana Tu es Petrus - "Ty jesteś Piotr", zaś jej autorem jest ks. dr hab. Jerzy Stefański. Publikacja ta jest całkowicie darmowa i kolportowana drogą elektroniczną (internetową), co stanowi pewne novum (co nie oznacza, że można ją dowolnie wykorzystywać, tym bardziej do celów zarobkowych). Patronat nad publikacją objął portal liturgia.pl prowadzony przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny.


Ze wstępu:
"Na niniejszą pracę składa się siedem artykułów Ks. Stefańskiego, które publikowane były w latach 1997 – 2008 na łamach różnych prac naukowych oraz liturgicznych periodyków, czy czasopism. Omawiają one niektóre szczególne wydarzenia z życia i posługi ostatnich dwóch papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. W przypadku Papieża - Polaka są to refleksje, komentarze (wieloaspektowe) i uwagi dotyczące przede wszystkim jego pielgrzymek do swej Ojczyzny oraz omówienie obrzędów, które miały miejsce po śmierci naszego Wielkiego Rodaka. W przypadku obecnego Namiestnika Chrystusowego, Ojca Świętego Benedykta XVI, ks. Stefański analizuje zwyczaje i obrzędy związane z jego wyborem (Conclave) i oficjalnym rozpoczęciem pontyfikatu, na który składa się m. in. uroczysta Msza święta w Bazylice św. Piotra, czy objęcie w posiadanie Katedry Laterańskiej. Całości dopełnia prezentacja ksiąg liturgicznych i publikacji wydanych przez Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych".


Na publikację składa się 144 strony tekstu (w tym krótki biogram autora, słowo wstępne, informacje bibliograficzne oraz spis treści). Całość posiada atrakcyjną oprawę graficzną oraz czytelny układ, tak by książkę jak najlepiej czytało się przed monitorem (istnieje oczywiście możliwość wydruku - we własnym zakresie). "Mamy nadzieję, że ta praca przyczyni się do większego rozmiłowania Czytelników w Liturgii świętej, w czasie której dokonuje się Misterium Bożych Tajemnic, a także pobudzi ich do większej miłości i zaufania do obecnego (a także przyszłych) Ojca Świętego – Benedykta XVI (jak i nie pozwoli zapomnieć o jego poprzednikach orędujących za Kościołem - któremu przewodzili na ziemi - u Boga Miłosiernego i Najświętszej Maryi Panny), które wyrażać się mogą w rzeczy pozornie małej – modlitwie za tego człowieka, którego sam Jezus Chrystus wybrał i powierzył mu klucze swego Królestwa" (ze wstępu).