August 4, 2010

Abp A. J. Nowowiejski - Sedes stercoraria


Znajdowała się niegdyś w przedsionku bazyliki lateraneńskiej słynna "sedes stercoraria" [1], na którą papież siadał podczas obrzędu intronizacji w tej bazylice.

[1] Sedes stercoraria dla tego tak się nazywała, że, gdy papież na niej siadał, śpiewano słowa: "Suscitat de pulvere egenum et de stercore erigit pauperem, ut sedeat cum principibus et solium gloriae teneat (Caer. Rom. l. I, sect. 2, c. 3), dla przypomnienia nędzy człowieka, chociażby na najwyższe w świecie wyniesionego stanowisko. Kardynał Stephanescus, opisując wstąpienie na tron Bonifacego VIII, w ten sposób o tej stolicy się wyraża:
Et sedes capiens de stercore nomen
In platea est circa templum despecta parumper.
Por. Macri, Hierolex., p. 534.

---

Abp A. J. Nowowiejski, Wykład liturgji Kościoła katolickiego, t. I, Warszawa 1893, s. 1152.