August 31, 2010

Books, books!


Udostępniamy kolejne tytuły w naszej biblioteczne. Tym razem są to publikacje w języku włoskim, niemieckim i angielskim. Znaleźć je można oczywiście w naszym dziale z książkami. Oto nowo umieszczone książki: W. C. Cartwright, On the Constitution of Papal Conclaves, Edinburgh 1868; P. H. Herre, Papsttum und Papstwahl, Leipzig 1907; G. Moroni, Le cappelle pontificie cardinalizie e prelatizie, Venezia 1841; F. Cancellieri, Storia de solenni possessi de Sommi Pontefici, Roma 1802. Jak można to odczytać z tytułów, autorzy opisują w nich samą istotę papiestwa, papieskie kaplice, a także ceremonie związane z objęciem Urzędu Piotrowego i omawiają także dzieje konklawe.