August 17, 2010

Ceremoniały papieskie i obrzędy Conclave


Dziś w naszych zbiorach pojawiło się sześć pełnych ksiąg liturgicznych z XVI, XVII i XVIII w., które stanowią jedne z pierwszych, poprawionych już wydań Ceremoniałów papieskich oraz Ceremoniały opisujące wybór papieża. O tych pierwszych szerzej można poczytać na naszych stronach. Oto pełna lista udostępnionych ksiąg: Caeremoniale continens ritus electionis Romani Pontificis, Romae 1691; Caeremoniale continens ritus electionis Romani Pontificis, Venetiis 1799; C. Marcello, Augustinus (Patricius), Sacrarum Caeremoniarum, sive rituum ecclesiasticorum s. Rom. Ecclesiae. Libri tres, Colonaie Agrippinae 1572; C. Marcello, A. P. Piccolomini, Sacrarum Caeremoniarum, sive rituum ecclesiasticorum s. Rom. Ecclesiae. Libri tres, Venetiis 1573; C. Marcello, Augustinus (Patricius), Sacrarum Caeremoniarum, sive rituum ecclesiasticorum s. Rom. Ecclesiae. Libri tres, Colonaie Agrippinae 1574; A. P. Piccolomini, Sacrarum Caeremoniarum, sive rituum ecclesiasticorum s. Rom. Ecclesiae. Libri tres, Venetiis 1582.