August 21, 2010

Literatura - ceremonie i kaplice papieskie


Dziś do naszych zbiorów dołączone zostały trzy nowe pozycje, które można znaleźć w dziale "Books and study". Omawiają one historię i urządzenie kaplic papieskich, jak i odbywające się w nich ceremonie w ciągu roku, a szczególnie w czasie Wielkiego Tygodnia. Oto lista dodanych tytułów: F. Cancellieri, Descrizione delle funzioni della Settimana Santa nella Cappella Pontificia, Roma 1818; F. Cancellieri, Descrizione delle Cappelle Pontificie et Cardinalizie di tutto l'anno, Roma 1790; C. Moroni, Histoire des Chapelles Papales, Paris 1846.