September 13, 2010

Abp A. J. Nowowiejski - [Papieska] Dalmatyka cesarska