September 29, 2010

Watykan - Procesje teoforyczne w Boże Ciało


W roku 1979 [Jan Paweł II - przyp. B. K.] wznowił w Rzymie procesje teoforyczne na Boże Ciało (...).


Ks. Bolesław Kumor, Historia Kościoła [część 8. Czasy współczesne 1914-1992: Kościół katolicki w okresie systemów totalitarnych i odnowy soborowej, zniewolenie Kościołów wschodnich, sekularyzacja i rozdrobnienie Kościołów i wspólnot protestanckich], Lublin 1998, s. 88.