January 1, 2011

Ceremoniał papieski - Historia i znaczenie


W dziale z publikacjami pojawiła się kolejna przygotowana przez nas praca - tym razem jest to artykuł naukowy, który zwięźle, ale dokładnie opisuje historię ceremoniałów papieskich: poczynając od od Ordo Romanus primus do dzisiejszych ksiąg liturgicznych wydawanych przez Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych (Bartłomiej K. Krzych - Ceremoniał papieski. Historia i znaczenie).


Artykuł ten jest skromnym uzupełnieniem luki w polskiej literaturze liturgicznej, w której temat ten jest praktycznie nieobecny. Mamy nadzieję, że nasza praca choć w niewielkim stopniu uzupełni ten brak.