July 15, 2011

Abp A. J. Nowowiejski - Obrzędy wyrabiania, poświęcania i rozdawania paliusza