July 2, 2011

Dominico Georgi - De liturgia Romani Pontificis in solemni celebratione Missarum


Prezentujemy od dawna przez nas poszukiwane dzieło Dominico Georgiego, prałata domowego papieża Benedykta XIV, w którym obszernie opisuje on historię i ceremonie kaplic papieskich (liturgii sprawowanej przez papieża).

Niestety, nie udało nam się odnaleźć tomu drugiego, stąd też prosimy w dalszym ciągu o pomoc tych, którzy mogliby pomoc go odnaleźć. Umieszczone wyżej tytuły znajdują się także po lewej stronie na pasku bocznym oraz w dziale z książkami.