July 1, 2011

Francesco Cancellieri e liturgia papale


W sekcji z książkami i studiami naszego portalu umieszczone zostały kolejne publikacje autorstwa Francesco Cancellieriego, w których autor ten omawia różne elementy liturgii papieskiej, jaka sprawowała się za jego życia, umiejscawiając je na odpowiednio nakreślonym tle historycznym. Są to:


Bezpośredni dostęp do publikacji istnieje także z listy obok (po lewej stronie) zatytułowanej "Books online".