November 5, 2011

Pius XI - Liturgia papalis (III)R. Fontenelle, Sa Sainteté Pie XI, Paris 1930, p. 52, 53, 57, 58.