December 31, 2011

Ulrich Nersinger, Liturgien und Zeremonien am Päpstlichen Hof [Band II] - Krótka prezentacja


Staraniem wydawnictwa Nova et Vetera ukazał się (nieco spóźniony wobec zapowiedzi wydawniczych) drugi tom dzieła Liturgien und Zeremonien am Päpstlichen Hof autorstwa znanego niemieckiego watykanisty - Ulricha Nersingera.

Pod względem wydawniczym książka prezentuje się w identyczny sposób, jak tom I (a więc nie odbiega od najlepszych standardów). Niestety, pojawiają się jednak literówki (są one jednak bardzo nieliczne) oraz niewielkie nieścisłości metodologiczne w liście bibliograficznej podanej na końcu książki (np. brak podanej daty przy adresie filmu internetowego).

Zawartość merytoryczna: siedem rozdziałów (od X do XVI wraz z dodatkami) traktuje w szczegółach o takich zagadnieniach, jak: obrzędy i ceremonie związane z godnością kardynalską; beatyfikacje i kanonizacje; obrzędy, ryty i zwyczaje związane z Wielkimi Jubileuszami; papieskie dary i zaszczyty, jak Złota Róża, Agnus Dei, czy Stocco e Berrettone; Chinea; audiencje papieskie, ich ceremoniał i przebieg; obrzędy związane z śmiercią i pogrzebem papieża; papieskie pojazdy, etc.

Na końcu dzieła dołączone zostały także stosowne dodatki - dokumenty dotyczące reformy papieskich liturgii, jak i obrzędów i zwyczajów dworu papieskiego, wprowadzonych przed, jak i po Soborze Watykańskim II (jeden z dodatków to także partycje organowe utworów wygrywanych w Bazylice św. Piotra na srebrnych trąbkach). Całości dopełnia indeks rzeczowy (dla obydwu tomów).Publikacja obejmuje 509 stron ubogaconych 172 fotografiami bądź ilustracjami. Do literatury podanej w tomie I (ponad 800 pozycji) dodano jeszcze 90 (w kategoriach: książki, artykuły, Internet, DVD). Tak więc, dzieło to obejmuje łącznie 1048 stron, 439 fotografii bądź ilustracji oraz podaje 914 pozycji bibliograficznych (w wielu kategoriach).

Dokonując podsumowania tej krótkiej prezentacji: dzieło (w pełnym znaczeniu tego słowa) profesora Ulricha Nersingera jest obecnie najlepszą (ogólną) współczesną publikacją dotyczącą tematu liturgii papieskiej.

Ulrich Nersinger, Liturgien und Zeremonien am Päpstlichen Hof, t. II, Bonn 2011, ss. 509.
Dziękuję wydawcy za udostępnienie egzemplarzu do prezentacji.

---

ISBN 978-3-936741-75-9
Erscheinen: 15. Oktober 2011
509 Seiten mit 172 Abbildungen
Format: 16,5 x 24,5 cm,
Hardcover, Zeichenband
Preis: 49,- EUR