February 27, 2012

Prezentacja - Magnum Iubilaeum. Trinitati Canticum


Ostatnią z wydanych (staraniem Libreria Editrice Vaticana w 2007 r.) przez Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych publikacją jest księga zatytułowana Magnum Jubilaeum. Trinitati Canticum stanowiąca monumentalny wręcz i wierny każdemu szczegółowi zapis (swego rodzaju „dziennik”) papieskich ceremonii liturgicznych związanych z Wielkim Jubileuszem Roku Pańskiego 2000, któremu jako Najwyższy Pasterz przewodził błogosławiony papież Jan Paweł II.


We wprowadzeniu (opublikowanym także na stronie internetowej Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych, również w języku angielskim) napisanym przez byłego (ówczesnego) Mistrza Papieskich Ceremonii, abp. Piero Mariniego, znajdujemy teologiczno-historyczne podsumowanie opisywanego tytułu.

Pierwsza część publikacji (Celebrazioni e testi), poprzedzona przez dwa krótkie komentarze dotyczące przede wszystkim chronologii prezentowanych wydarzeń, obejmuje teksty rubryk i nigryk wszystkich liturgii (Nieszpory, Msze święte, ryty związane z otwarciem Portarum Sanctarum, czy celebracje ekumeniczne) sprawowanych w ramach przygotowania, jak i samego Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (łącznie 26 formularzy, wraz z odpowiednimi komentarzami, ułożonych chronologicznie).

Studia naukowe, teologiczne i historyczne stanowią część drugą omawianego tytułu: jest to 14 artykułów, w których omówione są m. in. aspekty symboliczne ceremonii, czy szat liturgicznych, jak i uwypuklone zostały aspekty teologiczne, pastoralne i duchowe Jubileuszu. Można powiedzieć, że zgodnie z „tradycją” publikacji opracowywanych przez Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych, omówione zostały także „doświadczenia” związane z przekazem telewizyjnym sprawowanych liturgii.

Ostatnia z głównym części książki zbiera dokumenty związane z Jubileuszem (łącznie sześć), takie jak m. in. List Apostolski Tertio millennio adveniente, bulla Incarnationis mysterium, czy sam Kalendarz Roku Świętego 2000.

Przed indeksami (analityczno-tematyczny oraz chronologiczny, sporządzony według układu treści zawartych w publikacji) zamykającymi omawiany tytuł, umieszczony został także niewielki (ponad dwudziestostronicowy) dodatek: Dziennik Roku Świętego 1900 („Diario dell’Anno Santo del 1900”) spisany przez Nicola D’Amico, papieskiego ceremoniarza (miało to więc miejsce za pontyfikatu papieża Leona XIII). Niestety, są to jedyne fragmenty dzienników dawnych ceremoniarzy papieskich opublikowane w prezentowanym dziele. Brak ten jest tym wyraźniejszy, gdy wziąć pod uwagę np. niezwykle solennie obchodzony Rok Jubileuszowy 1925 pod przewodnictwem papieża Piusa XI.


Na prawie 1200 stronach wydrukowano także kilkadziesiąt całostronicowych fotografii ukazujących liturgie sprawowane w ciągu Roku Pańskiego 2000 przez bł. papieża Jana Pawła II (każda fotografia posiada właściwy sobie opis).

Pod względem technicznym Magnum Jubilaeum nie odbiega od dzisiejszych standardów (można by powidzieć także – od standardów Libreria Editrice Vaticana), a więc: dobrej jakości, gruby, matowy papier, twarda obwoluta z luźną okładką; całość jednocześnie szyta i klejona. Mankament może stanowić objętość (a co za tym idzie, waga), która sprawia, że książka ta jest niepraktyczna np. w czasie podróży.

Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Magnum Iubilaeum. Trinitati Canticum, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007, pp. 1190.