March 26, 2012

Johannes Burchardus – Diarium [Liber notarum]


Oto udostępniamy w jednym miejscu różne, a jednocześnie kompletne i uzupełniające się (w szczególności chodzi tu o komentarze wydawców) edycje Diarium („Dziennik”) – nazywanego także powszechnie Liber notarum („księga not”) – spisanego przez jednego z najsłynniejszych papieskich mistrzów ceremonii, Jana Burcharda (szczegółowe informacje na jego temat można znaleźć we wstępach udostępnianych dzieł).
L. Thuasne, Johannis Burchardi Argentinensis Capelle Pontificie Sacrorum Rituum Magistri Diarium sive rerum Urbanarum Commentarii (1483-1506), t. I [1483-1492], Paris 1883

L. Thuasne, Johannis Burchardi Argentinensis Capelle Pontificie Sacrorum Rituum Magistri Diarium sive rerum Urbanarum Commentarii (1483-1506), t. II [1492-1499], Paris 1884

L. Thuasne, Johannis Burchardi Argentinensis Capelle Pontificie Sacrorum Rituum Magistri Diarium sive rerum Urbanarum Commentarii (1483-1506), t. III [1500-1506], Paris 1885

A. Gennarelli Equite, Johannis Burchardi Argentinensis Protonotarii Apostolici et Episcopi Hortani Cappellae Pontificiae Sacrorum Rituum Magistri Diarium Innocentii VIII, Alexandri VI, Pii III, et Julii II tempora complectens, Florentiae 1854

J. Turmel, Le journal de Jean Burchard éveque et cérémoniaire au Vatican, Paris 1933

Johannis Burchardi Argentinensis Protonotarii Apostolici et Episcopi Hortani Cappellae Pontificale Sacrorum Rituum Magistri Diarium Innocentii VIII, Firenze 1896

F. L. Glaser, Pope Alexander VI and his court. Extracts from the latin Diary of Johannes Burchardus Bishop of Orta and Civita Castellana, Pontifical Master of Ceremonies, New York, 1921

G. G. L., Historia Arcana sive de vita Alexandri VI. Papae seu excerpta ex Diario Johannis Burchardi etc., Hannoverae 1647
Prezentujemy także artykuł dotyczący życia i dzieł dokonanych lub przypisywanych Janowi Burkardowi: