April 15, 2012

New Section - Bibliographies


Na portalu została otwarta nowa sekcja zatytułowana "Bibliographies", w której umieszczane będą wszelkie (najczęściej ułożone tematycznie) bibliografie, bądź to znajdujące się w sieci internetowej, bądź to umieszczone w poszczególnych dziełach i publikacjach. Dostępna jest także lista ogólnej bibliografii dzieł drukowanych zgromadzonych przez redakcję portalu (wiele z wymienionych pozycji jest dostępnych na stronach "Caeremoniale Romanum" w formacie PDF).