April 21, 2012

Papal Ceremonial Bibliography [I]


Oto podstawowa bibliografia, na jakiej opierał się, i którą podał jezuita Marc Dykmans pisząc swe słynne i niezwykle ważne oraz w pewien sposób unikalne dzieła o rozwoju ceremoniału papieskiego (rozumianego jako księgi ceremonii) wraz z jego krytycznymi tekstami (edycje, które można nazwać edycjami referencji):
# Marc Dykmans S.I., L'oeuvre de Patrizi Piccolomini ou le cérémonial papal de la premiere renaissance, t. I, Studi e Testi 293 (Biblioteca Apostolica Vaticana), Citta del Vaticano 1980 [t. II, Studi e Testi 294, Citta del Vaticano 1982];

# Marc Dykmans S.I., Le cérémonial papal de la fin du Moyen âge a la renaissance, t. I (Le cérémonial papal du XIIIe siecle), Bruxelles-Rome 1977 [Bibliotheque de l'Institut Historique Belge de Rome, Fascicule XXIV).
Obydwie (kompletne) bibliografie (wyjęte z podanych dzieł) są dostępne w odpowiednim dziale na naszym portalu.