August 1, 2012

Archiwum LUCE - lista udostępnionych filmów


Jak informowaliśmy wcześniej, na naszym oficjalnym kanale wideo umieszczone zostały materiały filmowe dotyczące liturgii oraz zwyczajów Dworu Papieskiego (na chwilę obecną w liczbie 51) pochodzące z archiwum Istituto Luce Cinecittà. Oto ich lista w porządku chronologicznym (według dat):

1928


1929


1930


1932


1933


1934


1935


1938


1942


1947


1949


1950


1951


1953


1954


1956


1958


1960


1961


1962


1963


1964


Nagrania te charakteryzują się bardzo dobrą jakością i obejmują wiele aspektów nie tylko liturgicznego życia Stolicy Apostolskiej (m. in. papieskie koronacje, konsystorze, ryty związane z Rokiem Świętym, ceremonie beatyfikacji i kanonizacji, papieskie błogosławieństwa, czy wreszcie sesje Soboru Watykańskiego II).