August 4, 2012

Diario di Paride de Grassi, Maestro delle Cerimonie Pontifice


Oto fragmenty zapisków słynnego następcy Jana Brukarda - pochodzącego z Bolonii Paride de Grassi, o którym mówi się, że był ceremoniarzem z urodzenia i zamiłowania, gdyż z zachowanych jego tekstów bije wręcz troska o poprawność i piękność sprawowanych ceremonii, do tego stopnia, iż nie wahał się on powtarzać co raz, komentując krótko różne papieskie decyzje, et male, sed papa voluit..., etc. Oto obszerne fragmenty jego diarium z pontyfikatu Juliusza II i Leona X.# L. Frati, Le due spedizioni militari di Giulio II tratte dal Diario di Paride Grassi Bolognese, Maestro delle Cerimonie della Cappella Papale, Bologna 1886


# P. Delicati, M. Armellini, Il Diario di Leone X di Paride de Grassi, Maestro delle Cerimonie Pontifice dai volumi manoscritti degli Archivi Vativani della S. Sede, Roma 1884