August 12, 2012

Święta Kongregacja Ceremoniału do rektorów rzymskich kościołów [1902]