March 6, 2014

De missis papalis


Liturgia papieska miała kilka wariantów. Z zasady dzieliła się, podobnie jak msza biskupia, na czytaną i pontyfikalną.Msza codzienna odprawiana była zazwyczaj w prywatnej kaplicy w Pałacu Apostolskim lub w rezydencji w Castel Gandolfo. Papież ubrany był i odprawiał w ten sam sposób, jak każdy biskup, używał mszału i kanonów ołtarzowych, więc liturgia ta nie różniła się zbytnio od codziennej mszy każdego księdza. Jak do tej pory tylko w przypadku Piusa XII trafiliśmy na zdjęcia, na których do Mszy służył mu jedynie jego kamerdyner w żakiecie, a nie któryś z papieskich familiares.The papal liturgy had several variants. As a rule it was divided into a Low Mass and into a Pontifical Mass, similarly to the bishop’s Mass. An everyday Mass was usually celebrated in a private chapel in the Apostolic Palace or in the residence in Castel Gandolfo. The Pope was dressed and celebrated the Mass in the same manner as every bishop did; he used the missal and the altar cards, so this liturgy did not differ much from an everyday mass of any priest. Until now, only in the case of Pius XII we have encountered photos on which one may observe that it was only the butler in a tail-coat and none of the papal familiares who served the Pope during the Mass.