April 21, 2015

Historia liturgii papieskiej i jej etapy - część I


Historię liturgii papieskiej do czasów Soboru Watykańskiego II można podzielić na dziesięć charakterystycznych etapów, z których ostatni będzie zarazem najdłuższym: rozpocznie się on publikacją Ceremoniału Papieskiego i będzie trwał do rewolucyjnych zmian drugiej połowy ubiegłego wieku.

Etap I

Obejmuje wczesne średniowiecze, którego dziedzictwem są słynne Ordines Romani z niezwykle ważnym, a zarazem pięknym w swej formie Ordo Romanus primus z czasów Papieża Szczepana III (pontyfikat w latach 768-772). Ten etap historii liturgii papieskiej potrwa aż do końca X i początków XI wieku. Ten etap historii liturgii apostolskiej został pieczołowicie przebadany przez Mgr Andrieu, który opublikował monumentalne (pięciotomowe) Ordines Romani du haut moyen âge. 

---

Tym tekstem rozpoczynamy cykl publikacji zapowiedzianych kilkanaście dni temu.

April 13, 2015

Projekty, założenia, cele, pomysły na Rok Pański 2015 (i 2016)


Od dłuższego czasu brakowało na portalu regularnych aktualizacji, co związane jest jednak z brakiem czasu i innymi obowiązkami osób zaangażowanych w jego redakcję. (Cieszy jednak, że pojawiają się inne strony i/lub projekty internetowe, które podejmują - być może w nieco odmiennej formie - tematykę poruszaną przez nas).

Pragniemy jednak poinformować Państwa o naszych planach, które chcielibyśmy zrealizować najpóźniej do końca 2016 roku:

1. Publikacja książkowa dotycząca historii, obrzędów i ceremonii koronacji papieskiej wraz z edycją dwóch Ordines z Archiwum Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych (La cérémonie solennelle du Couronnement de Sa Saintété  Jean  XXIII  à  la  Basilique  de  Saint Pierre  le  4  novémbre  1958,  Imprimérie Polyglotte Vaticane 1958 (sc 0267) oraz La cérémonie solennelle du Couronnement de Sa Saintété  Paul  VI  le  30  juin  1963,  Imprimérie Polyglotte Vaticane 1963 (sc 0286) - zob. tutaj). 

W założeniu publikacja ma się ukazać w formacie elektronicznym (na wzór książki o kardynale Enrico Dante). Projekt posiada dedykowaną stronę internetową (w wersji roboczej): Missa Sollemnia Coronationis.

Książka mogłaby się ukazać również drukiem - poszukujemy jednak otwartego na takie przedsięwzięcie wydawcy.

* * *

2. Opracowanie artykułu naukowego dotyczącego szczegółowo wyróżnionych etapów liturgii papieskiej, któremu będzie towarzyszyć (a raczej poprzedzać go) cykl krótkich not dotyczących każdego z okresów. 

3. Opracowanie artykułu naukowego dotyczącego charakterystycznych elementów liturgii papieskiej, który również będzie poprzedzony publikacją krótkich notatek w ramach tematycznego cyklu na naszym portalu.

* * *

4. Opracowanie artykułu zbierającego i podsumowującego informacje o dostępnych dziennikach (diariuszach) papieskich ceremoniarzy zgromadzonych w Archiwum dawnego ich kolegium (głównie na podstawie prac ojca Pierre'a Salmona, prof. J. P. Adamsa i pracach, z których korzystali).

* * *

5. Uruchomienie i rozpoczęcie prac nad projektem zatytułowanym roboczo "CE Project", którego wstępne założenia i cele zostały wyszczególnione na dedykowanej mu stronie internetowej: http://iuspontificalium.blogspot.com. Osoby zainteresowane ideą oraz chcące się zaangażować, pomóc przy jego realizacji prosimy o kontakt.

* * *

6. Aktualizacja, unowocześnienie i uporządkowanie samego portalu - poszukujemy osoby (informatyka), który mógłby pomóc w zrealizowaniu tych założeń (nie są one ambitne, mowa o zmianach prostych zmierzających w kierunku prostoty i większej schludności, przyjazności dla użytkownika/czytelnika).