April 13, 2015

Projekty, założenia, cele, pomysły na Rok Pański 2015 (i 2016)


Od dłuższego czasu brakowało na portalu regularnych aktualizacji, co związane jest jednak z brakiem czasu i innymi obowiązkami osób zaangażowanych w jego redakcję. (Cieszy jednak, że pojawiają się inne strony i/lub projekty internetowe, które podejmują - być może w nieco odmiennej formie - tematykę poruszaną przez nas).

Pragniemy jednak poinformować Państwa o naszych planach, które chcielibyśmy zrealizować najpóźniej do końca 2016 roku:

1. Publikacja książkowa dotycząca historii, obrzędów i ceremonii koronacji papieskiej wraz z edycją dwóch Ordines z Archiwum Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych (La cérémonie solennelle du Couronnement de Sa Saintété  Jean  XXIII  à  la  Basilique  de  Saint Pierre  le  4  novémbre  1958,  Imprimérie Polyglotte Vaticane 1958 (sc 0267) oraz La cérémonie solennelle du Couronnement de Sa Saintété  Paul  VI  le  30  juin  1963,  Imprimérie Polyglotte Vaticane 1963 (sc 0286) - zob. tutaj). 

W założeniu publikacja ma się ukazać w formacie elektronicznym (na wzór książki o kardynale Enrico Dante). Projekt posiada dedykowaną stronę internetową (w wersji roboczej): Missa Sollemnia Coronationis.

Książka mogłaby się ukazać również drukiem - poszukujemy jednak otwartego na takie przedsięwzięcie wydawcy.

* * *

2. Opracowanie artykułu naukowego dotyczącego szczegółowo wyróżnionych etapów liturgii papieskiej, któremu będzie towarzyszyć (a raczej poprzedzać go) cykl krótkich not dotyczących każdego z okresów. 

3. Opracowanie artykułu naukowego dotyczącego charakterystycznych elementów liturgii papieskiej, który również będzie poprzedzony publikacją krótkich notatek w ramach tematycznego cyklu na naszym portalu.

* * *

4. Opracowanie artykułu zbierającego i podsumowującego informacje o dostępnych dziennikach (diariuszach) papieskich ceremoniarzy zgromadzonych w Archiwum dawnego ich kolegium (głównie na podstawie prac ojca Pierre'a Salmona, prof. J. P. Adamsa i pracach, z których korzystali).

* * *

5. Uruchomienie i rozpoczęcie prac nad projektem zatytułowanym roboczo "CE Project", którego wstępne założenia i cele zostały wyszczególnione na dedykowanej mu stronie internetowej: http://iuspontificalium.blogspot.com. Osoby zainteresowane ideą oraz chcące się zaangażować, pomóc przy jego realizacji prosimy o kontakt.

* * *

6. Aktualizacja, unowocześnienie i uporządkowanie samego portalu - poszukujemy osoby (informatyka), który mógłby pomóc w zrealizowaniu tych założeń (nie są one ambitne, mowa o zmianach prostych zmierzających w kierunku prostoty i większej schludności, przyjazności dla użytkownika/czytelnika).