July 6, 2015

Historia liturgii papieskiej i jej etapy - część III


Etap III

Jest to czas swoistej nieobecności Papieży w Wiecznym Mieście, jaki nastał od śmierci św. Grzegorza VII w 1085 roku, aż do nadejścia pontyfikatu Papieża Innocentego III w 1198, który był wytrawnym liturgistą, autorem dzieła De Sacro Altaris Mysterio

W tym okresie Biskupi Rzymu podróżowali od miasta do miasta, co odbijało się na sprawowaniu i rozwoju kultu Bożego. Od śmierci św. mnicha Hildebranda Tron Piotrowy piastowali kolejno: Wiktor III, Urban II, Paschalis II, Gelazy II, Kalikst II, Honoriusz II, Innocenty II, Celestyn II, Lucjusz II, Eugeniusz III, Anastazy IV, Adrian IV, Aleksander III, Lucjusz III, Urban III, Grzegorz VIII, Klemens III, Celestyn III.


Nie posiadamy wielu opracowań tego ponad stuletniego liturgicznego "zastoju" w liturgii papieskiej. Szczególnie godna polecenia jest natomiast praca Susan Twyman, Papal Ceremonial at Rome in the Twelfth Century, Henry Bradshaw Society, "Subsidia" 4, 2002.