July 3, 2015

Photos Varia


(W naszej galerii został założony album, w którym umieszczane będą różnorakie zdjęcia - znalezione w sieci lub zagubione gdzieś w naszych zasobach - bez szczególnego ich przyporządkowywania do określonych kategorii. Do albumu dodawane będą co jakiś czas nowe partie zdjęć. Idea pozostaje więc ta sama: zgromadzić w jednym miejscu wszystko to, co rozrzucone jest po sieci internetowej. Bardzo możliwe, że niektóre zdjęcia znajdują się już w poszczególnych tematycznych albumach, jednak w tym wypadku nadmiar nie powinien być uznany za wadę).