October 6, 2019

Sollemnia Coronatio Summi Pontificis. Ordines mszy koronacyjnych papieży Jana XXIII i Pawła VI


Artykuł prezentuje stan badań nad papieskimi koronacjami i jest wprowadzeniem do wydania oficjalnych publikacji przygotowanych dla uczestników koronacji Jana XXIII (1958) i Pawła VI (1963) przez Kongregację Ceremoniału (łac. ordo, wł. libretto della celebrazione).