Bibliographies


Last modified: 06.01.2014 A. D.

W tym miejscu znajdują się - w porządku tematycznym - bądź to bibliografie wyciągnięte z różnych dzieł i publikacji, bądź to bibliografie już znajdujące się w sieci internetowej. 


---------


---------


I. Prof. Marc Dykmans S.I
# Papal Ceremonial in the XIIIth century

# Papal Ceremonial in the first Rennaissance (work of Patrizi Piccolomini)

# Papal Medals 
# Conclave

III. Caeremoniale Romanum

Oto lista pozycji posiadanych przez redakcję portalu (w formie drukowanej). Większość z poniżej zamieszczonych publikacji można odnaleźć w formie elektronicznej na stronach „Caeremoniale Romanum”.

LANGUAGE
VOLUME
Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Cappella Papale per i defunti Sommi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo I, Città del Vaticano 1998
La Documentation catholique, Jean-Paul II. Sa vie, sa succession [sur la vie de Jean-Paul II et des commentaires et documents sur le conclave], n. 2335 (9/2005)