Liturgical books and texts


W tym miejscu zebrane są wszelkie teksty liturgiczne, jak np. Ordo Missae, czy teksty błogosławieństw i różnych liturgii. Wszystkie umieszczone tutaj teksty (dokumenty) udostępnione są jedynie do użytku prywatnego - nie można ich wykorzystywać do jakichkolwiek działań komercyjnych. Specjalnie dla naszych czytelników i gości umieszczamy także wszystkie dostępne w sieci internetowej księgi liturgiczne dla użytku Kurii Rzymskiej, które są dostępne w całości i do których prawa autorskie wygasły. Każdy użytkownik niżej udostępnionych publikacji ponosi wszelką odpowiedzialność za zgodność swych działań z prawem. Publikacji tych nie wolno wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych, zaś ich powszechna dostępność nie oznacza, że można ich używać w dowolny sposób. Pierwotne źródła tychże prac umieszczone są na pasku bocznym portalu, pod napisem "(Liturgical) books online".

LITURGICAL BOOKS
# Atchley, E. G. Cuthbert F, Ordo romanus primus [with introduction and notes], London 1905


# [Jean Garnier], Liber Diurnus Romanorum Pontificum, Paris 1762
# Caeremoniale continens ritus electionis Romani Pontificis, Venetiis 1724# A. P. Piccolomini, Sacrarum Caeremoniarum, sive rituum ecclesiasticorum s. Rom. Ecclesiae. Libri tres, Venetiis 1582

Caeremoniale pro basilica Assisiensi Benedicti XIV Pontificis Maximi iussu editum, in Patriarchalem et Capellam Papalem erecta, Romae 1754LITURGICAL TEXTS

# Ordines Romani
- Ordo Romanus primus [LAT]
- Ordo Romanus primus [ENG]

# Office for the Liturgical Celebrations of the Supreme Pontiff
Ordo Exequiarum Romani Pontificis
- Rescriptum ex Audientia Summi Pontificis


Ordo Rituum Conclavis
- Rescriptum ex Audientia Summi Pontificis
- De sollemni Nuntio Electoni Romani Pontificis atque de eius Prima Benedictione « Urbi et Orbi »
Ordo Rituum pro Ministerii Petrini initio Romae Episcopi
- Rescriptum ex Audientia Summi Pontificis

# Others
- Sollemni Benedictione Urbi et Orbi