Publications


Tutaj znaleźć można wszelkie publikacje, bądź autonomiczne opracowania opublikowane w ramach działalności portalu "Caeremoniale Romanum" (lub inne interesujące i wartościowe publikacje współczesne). W większości są one dostępne za darmo, z tego więc względu uprasza się o nie wykorzystywanie ich do jakichkolwiek działań komercyjnych lub zarobkowych. Wszelkie zgromadzone tu treści można natomiast dowolnie (w ramach rozsądku) rozprowadzać w celach informacyjnych, popularnych, popularno - naukowych, czy w końcu naukowych. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

# Caeremoniale Romanum

Publications
-  Bartłomiej K. Krzych - Custodite Cæremonias Domini! Enrico Dante - Mistrz Ceremonii
             [Letter from Mons. Guido Marini]
             [Under patronage of liturgia.pl]
Bulletin
- I/MMXI
- II/MMXI
- I[III]/MMXII
I[IV]/MMXIII


Articles
- Bartłomiej K. Krzych - Kwestia białego stroju Papieża 
- Bartłomiej K. Krzych - Msza "wiedeńska" Piusa VI
- Bartłomiej K. Krzych - Historia, źródła i ceremonie solennej Mszy papieskiej według usus antiquior [PDF]
- Bartłomiej K. Krzych - Wstępny zestaw literatury źródłowej do badań nad liturgią papieską 
- Bartłomiej K. Krzych - The initial set of source of literature to the study of Papal Liturgy
- Bartłomiej K. Krzych - Portal Caeremoniale Romanum – ku umiłowaniu i pogłębionemu studium liturgii
- Bartłomiej K. Krzych – Niebiańska liturgia. U stóp księcia apostołów
- Bartłomiej K. Krzych - Czy Papież odprawi Mszę "trydencką"?
- Bartłomiej K. Krzych - Will the Pope offer the 'Tridentine' Mass?
- Bartłomiej K. Krzych - Solemn Papal Mass - The Rite of Major Elevation
Editorial works
Reviews

Others
- Prezentacja: Magnum Iubilaeum. Trinitati Canticum
- Presentation: Magnum Iubilaeum. Trinitati Canticum
Prayers
# Officium de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis
Publications (more INFO)
Magnum Iubilaeum. Trinitati Canticum
Sede Apostolic Vacante. Eventi e Celebrazioni ---> MORE [PDF!]
Inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma Benedetto XVI ---> MORE [PDF]
- Sede Apostolica Vacante. Storia - Legislazione - Riti Luoghi e Cose
- Percorso di Teologia e Spiritualità della Cappella Redemptoris Mater

- The Office of the Liturgical Celebrations of the Souvereign Pontiff - The Papal Liturgy of Benedict XVI
- Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice - La Liturgia papale di Benedetto XVI

# Others
- Ulrich Nersinger, Liturgien und Zeremonien am Päpstlichen Hof, t. I, Bonn 2010 - PREFACE/VORWORT [Online lesen]